cümləqayğı

cümləqayğı
sif.is. Hamının dərdini çəkən, hamıya qayğı göstərən, canyandıran, qayğıkeş. Cümləqayğı adam.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • cümləqayğı — (Bərdə) bax cülməqayğı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qeyd — 1. is. <ər.> 1. Qısa surətdə yazma. Bloknotda edilən qeydlər. – . . Gözləri yazı stolunun üstündəki qeydlərinə sataşdı. M. Hüs.. // Kitab və s. haşiyəsində, yaxud altında edilən işarə və ya yazılan yazı. Səhifənin altında çoxlu qeyd var. // …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qısa — sif. 1. Boyca gödək, alçaq; gödək (uzun ziddi). Qısa boy. Qısa ağac. Qısa saç. Qısa paltar. – <Şəkər> qısa boz don, göy kofta geymişdi. Ə. Ə.. 2. Vaxtı, müddəti az, uzun sürməyən; sürəksiz. Qısa bir zaman keçdi. Qısa bir sükutdan sonra.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yük — is. 1. Daşınmaq, aparılmaq üçün hər cür şey, daşınmalı olan mal və s. Yükü boşaltmaq. Heyvanın dalına yük çatmaq. – Ağ dəvə düzdə qaldı; Yükü Təbrizdə qaldı; Oğlanı dərd apardı; Dərmanı qızda qaldı. (Bayatı). Yük heyvanı – yük daşıyan heyvan. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əndişə — is. <fars.> 1. Fikir, qayğı. Mənəm qalan haman bu əndişədə; Zəmanə dönübdür, qovğayə bir bax. Q. Z.. Aldılar cümlə əllərə tişə; Yox könüllərdə özgə əndişə. M. Ə. S.. İnsanın əndişəsi çoxaldıqca onun yuxu görməyi də artır. S. R.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”